5 трендів вищої освіти у Європі

Ангела Вайскоппель, спеціальний помічник віце-президента з викладання в HTW Berlin та тренер Стратегічного практикуму в проекті "Зміцнення викладання та навчання в українських університетах" розповіла про європейські принципи викладання, результати Болонського процесу та поділилась останніми трендами у вищій освіті.
У травні 2018 року в Парижі міністри Європи сформували цінності Європейського простору вищої освіти. Серед них - академічна свобода, доброчесність, інституційна автономія, участь студентів і академічного персоналу у врядуванні. Також вони виокремили 10 принципів удосконалення процесу викладання та навчання:


1. ЗВО сприяє розвитку студента як активного і відповідального громадянина, здатного до критичного мислення, розв'язання проблем, готового до навчання впродовж життя.

2. Навчання і викладання є студентоцентрованим.

3. Відданість навчанню та викладанню є невід'ємною складовою місії та стратегії університету.

4. Керівництво університету бере активну участь і сприяє просуванню (прогресу, розвитку) навчання та викладання.

5. Навчання і викладання є колегіальним процесом, що передбачає співпрацю всередині університету та між університетом і суспільством.

6. Навчання, викладання та дослідження є взаємопов'язані та збагачують один одного.

7. Викладання є ядром академічної практики та цінується як наукова та професійна діяльність.

8. Університетська спільнота активно вивчає та високо цінує різноманітність підходів до навчання та викладання, поважає розмаїття студентів, стейкхолдерів та предметів (дисциплін).

9. Значні ресурси та відповідні структури необхідні, щоб підтримувати та забезпечити вдосконалення навчання та викладання.

10. Вдосконалення навчання та викладання є рушієм інституційного забезпечення якості та спільною відповідальністю співробітників та студентів університету.


Проаналізувавши принципи та результати Болонського процесу, варто виокремити 5 цікавих трендів у навчанні та викладанні:

 1. Інтернаціоналізація навчання: мобільність студентів і персоналу; міжнародна співпраця; міжнародні студенти; міжнародна дослідницька співпраця; викладання англійською мовою; міжнародний персонал;

 2. Діджиталізація освіти. Комп'ютерні класи; Wi-Fi; онлайн-бібліотека; онлайн-курси; студентський портал; соціальні медіа для комунікації; персоніфікований навчальний портал; депозитарії; е-портфоліо; онлайн іспити та тести; MOOCs; tablet computing; games, gamification; learning analytics; 3D printing and wearable technologies;

 3. Зміна концепції викладання. Результати навчання і НРК; баланс між викладанням і дослідженнями; залучення зовнішніх стейкхолдерів; вимоги до викладацького персоналу;

 4. Удосконалення навчального середовища. Розвиток бібліотек і навчальних ресурсних центрів; наукові і комп'ютерні лабораторії; адаптація навчальних аудиторії для урізноманітнення підходів до викладання; зони для інтерактивної взаємодії та командної роботи;

 5. Розроблення та імплементація інституційних політик та стратегій.

Як університетам втілювати ці тренди?
 • Збирати фідбеки серед студентів про якість навчання і те, щоб їм хотілось покращити;

 • Забезпечити проходження тренінгів з педагогіки для всього викладацького складу до 2020 року;

 • Слідкувати за прогресом викладачів та студентів;

 • Нагороджувати найкращих викладачів за їхні досягнення;

 • Сприяти впровадженню нових методів навчання та викладання;

 • Підтримувати прагнення викладачів використовувавати інноваційні методи у викладанні, допомагати їм у цьому;

 • Переймати досвід інших університетів та освітніх установ за кордоном.

Ви можете змінювати освіту. А це означає, що ви можете змінювати майбутнє.
Ангела Вайскоппель
Спеціальний помічник віце-президента з викладання в HTW Berlin та тренер Стратегічного практикуму в проекті "Зміцнення викладання та навчання в українських університетах"

Стаття в рамках проекту "Зміцнення викладання та навчання в українських університетах", що фінансується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt (twitter: https://twitter.com/AuswaertigesAmt).
#CivilSocietyCooperation