Як розробити навчальну програму? Поради

У попередньому тексті ми розповідали, що таке дизайн курсу та чому він важливий для ефективного викладання та навчання. У цьому тексті ми детальніше зупинимося на розробці навчальних програм.
Які існують моделі розробки навчальних програм?
Моделі навчальних програм можна розділити на дві широкі категорії – продукт-модель і процес-модель. Перша орієнтована на результат. Оцінки - це головна мета, водночас основну увагу приділяють готовому продукту, а не процесу навчання. Друга модель є більш відкритою і фокусується на тому, як відбувається процес навчання протягом певного періоду часу. Ці дві моделі необхідно враховувати при розробці навчальної програми.
Що таке планування навчальної програми?
Планування навчальної програми включає в себе реалізацію різних типів навчальних стратегій і методів, спрямованих на досягнення оптимального розвитку студентів і результатів навчання.

Викладачі можуть структурувати навчальний план навколо щоденних планів уроків, конкретного завдання, певних розділів або всієї освітньої програми.

На етапі планування навчальної програми потрібно враховувати фактори, які можуть доповнювати або перешкоджати навчальній програмі.

До таких факторів також можна віднести інституційні вимоги.

Педагоги несуть відповідальність за те, щоб планування їх навчальної програми відповідало освітнім потребам учнів, а використовувані матеріали були актуальними і зрозумілими.

Навчальний процес має включати шість компонентів ефективного викладання. Ці компоненти застосовують як на рівні бакалаврату, так і на рівні магістратури:

  • Продемонструвати знання змісту;
  • Продемонструвати знання студентів;
  • Вибрати відповідні цілі навчальної стратегії;
  • Продемонструвати знання ресурсів;
  • Розробити послідовну інструкцію;
  • Оцінити навчання студентів.
Що таке дизайн навчальної програми?
Дизайн навчальної програми - це організація навчальної програми в рамках курсу або класу.

Коли викладачі розробляють свої навчальні програми, вони визначають, що буде зроблено, хто буде це робити і коли, а також, які цілі кожного курсу. Пам'ятайте, що навчальна програма містить знання і навички, якими учень повинен оволодіти, щоб перейти на наступний рівень.
Які бувають типи дизайну навчальних програм?
Існує три основних типи дизайну навчальних програм: предметно-орієнтований, орієнтований на студента і орієнтований на проблему.

Дизайн предметно-орієнтованої навчальної програми обертається навколо певного предмета або дисципліни.

Цей тип навчального плану має тенденцію фокусуватися на предметі, а не на учня. Зазвичай його використовують у школах.

У вищій освіті ця методика зазвичай використовується в великих університетах або коледжах, де вчителі зосереджуються на конкретному предметі або дисципліні.

Предметно-орієнтований дизайн навчальної програми не орієнтований на учня, і в цій моделі менш доступні індивідуальні стилі навчання в порівнянні з іншими формами розробки навчальних програм. Це може привести до проблем із залученням і мотивацією студентів, а також може призвести до того, що студенти, які не реагують на цю модель, будуть відставати.

Навчальний план, орієнтований на студента, навпаки бере до уваги потреби, інтереси і цілі учнів. Він передбачає, що студенти не однакові, що кожен – це індивідуальність, і тому не всі повинні проходити стандартну навчальну програму. Цей підхід спрямований на те, щоб дати студентам можливість формувати свою освіту за допомогою вибору.

Диференційовані навчальні плани дають можливість вибирати завдання, навчальний досвід або заходи. Ця форма розробки навчальних програм приваблює і мотивує студентів. Недоліком цієї форми розробки навчальної програми є те, що вона може змусити викладача виходити з матеріалів, що відповідають навчальним потребам кожного учня.

Це може бути складно через брак часу на навчання. Урівноваження індивідуальних інтересів студентів з необхідними результатами вишу може виявитися непростим завданням.

Дизайн навчальної програми, орієнтованої на проблему, вчить студентів, як дивитися на проблему і формулювати рішення. Завдяки цій моделі студенти стикаються з проблемами реального життя.

Вона допомагає розвивати навички, які можна перенести в реальний світ. Проблемно-орієнтований дизайн навчальної програми підвищує її актуальність і сприяє творчості, інновацій та співпраці в класі. Недоліком цього формату є те, що він не завжди враховує індивідуальні стилі навчання.

Розглянувши всі три типи навчальної програми, перш ніж приступити до планування, викладачі можуть вибрати ті типи, які найкраще підходять як для їхніх студентів, так і для їх курсу.
Ресурси, як допоможуть розробити курс і навчальну програму якісно:
Стаття в рамках проєкту "Зміцнення викладацької майстерності в Україні", що фінансується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt (twitter: https://twitter.com/AuswaertigesAmt). #CivilSocietyCooperation