Як розвивати загальні навички (soft skills) у студентів за допомогою нових технологій?

Використовуючи онлайн курси!
Нові технології для розвитку
Нові технології дають велику кількість можливостей для розвитку і навчання кожному. Ми зробили для вас підбірку онлайн курсів з розвитку найнеобхідніших навичок в 21 столітті, та описали три варіанти використання цих онлайн курсів під час занять.
Як використати онлайн курси під час проведення власного курсу?
Ми пропонуємо три підходи:

1. Онлайн курс = окреме завдання
Включити проходження онлайн курсу, як одне із завдань вашого курсу. Наприклад, окремий вид роботи на певну кількість балів. Бали зараховуються при пред'явленні сертифікату з проходження курсу. Важливо зазначити в силабусі в яких завданнях курсу будуть перевірятись чи оцінюватись навички, що формуються в онлайн курсі.

2. Частини онлайн курсу = домашнє завдання
Включити деякі частини онлайн курсу, як домашнє завдання, і будувати на ньому практичну роботу в аудиторії (елементи "flipped classroom"). Це можливо зробити, надавши студентам лінк не на весь курс, а на окремий відеоурок. В такому випадку, важливо надати інформацію студентам про те, що це за курс, і що вони можуть його пройти повністю, отримавши сертифікат.

3. Онлайн курс = база для вашого курсу
Якщо онлайн курс добре лягає на вашу тему, його можна включити повністю, як підготовку до занять в аудиторії, і будувати практичну роботу вже на засвоєному в онлайн курсі матеріалі.

При цьому, потрібно обов'язково прив'язувати обраний онлайн курс до мети вашого курсу, та пояснювати, які навички допомагає розвивати онлайн курс.
Актуальні онлайн курси для розвитку навичок 21 століття
Креативне мислення
Критичне мислення
Публічне мовлення та презентації
Управління проектами
Підприємництво