Як змінити підхід до викладання: 10 стратегій

Студентство та їхні потреби і цілі швидко змінюються. Якщо ми хочемо бути хорошими педагогами, наші стратегії викладання теж повинні змінюватися.
Поступово педагогіка минулого поступається місцем новим підходам, орієнтованим на навчання і студента, і передбачає активне навчання, активну обробку інформації, технології і програми, змодельовані на основі професійної практики.
Ось 10 педагогічних стратегій від Inside Higher ED, які можуть істотно вплинути на мотивацію, наполегливість, набуття навичок студентами, і їхню здатність запам'ятовувати, розуміти, застосовувати, аналізувати, оцінювати, синтезувати і творити.
Навчання на основі конкретних прикладів
При підході, заснованому на конкретних прикладах, студенти вивчають і аналізують реальну послідовність подій та їх результат, щоб зрозуміти їхню історію, контекст, етіологію і наслідки. Цей підхід дає студентам можливість вивчити процес прийняття рішень і розглянути альтернативи.
Спільне навчання
Спільне навчання - це коли студенти працюють разом, щоб вирішити проблему, виконати завдання, зрозуміти концепцію або виконати проект.

Групове навчання пропонує спосіб допомогти учням розвинути соціальні навички, навички вирішення проблем, колективного прийняття рішень і навички презентації. Його ефективність потребує індивідуальної і групової відповідальності.

Це може бути колективний мозковий штурм, участь в дебатах тощо.
Критична і трансформаційна педагогіка
Відправною точкою критичної педагогіки є визнання того, що аудиторії - це місця влади, привілеїв і ієрархії; що навчання - це за своєю суттю політичний акт; і що політика класної кімнати заплутана і вимагає критичної оцінки.

У традиційних класах перевага віддається певним ідеям, перспективам і формам поведінки, дискурсу та аргументації.

Але навчання в традиційній аудиторії не передбачає альтернативних інтерпретаційних або аналітичних підходів. Всі ці фактори призводять до того, що деякі студенти відчувають себе ізольованими, що перешкоджає глибинному навчанню.

Цілі критичної педагогіки - змінити ставлення студентів і викладачів, пробудити критичну свідомість учнів, запропонувати різні точки зору, а також дослідити і критично оцінити загальноприйняті припущення.
Практика
Стажування, дослідження, клінічний досвід, навчання за кордоном - це лише кілька прикладів того, як студенти можуть отримати практичний досвід, цілеспрямовано застосовувати знання і навички і роздумувати над тим, що вони дізналися.

Ефективна практична навчальна діяльність повинна бути ретельно структурована і має контролюватися; мають бути чітко визначені очікування, цілі, обов'язки і дії.
Різні місця навчання
Навчання не обов'язково має проходити в класі або лабораторії.

В основі цього підходу лежить переконання, що середовище за межами аудиторії містить активи, які можуть значно поліпшити навчання. Це може бути збір інтерв'ю і усних історій, дослідження історичних місць і проведення спостережень. Щоб це було освітньо значущим, студентам необхідно сформулювати питання; провести попереднє дослідження; збирати, обробляти і інтерпретувати дані; і зробити висновки.
Гейміфікація
Цей підхід об'єднує ігрові елементи, такі як інтерактивність, змагання і швидкий зворотний зв'язок. Використання нагород, визнання, балів і рівнів допомагає мотивувати студентів і заохочувати наполегливість.
Навчання на основі запитів
Навчання на основі запитів - це форма активного навчання, яка ставить студентів в центр навчального процесу. Він починається з питання або проблеми, які студенти повинні дослідити. Потім студенти проводять дослідження. Їм потрібно виявити, проаналізувати та інтерпретувати докази; зробити висновки і представити їх.
Навчання на основі досліджень
Навчання, засноване на дослідженнях, дає студентам практичний досвід застосування епістемології, методологій і знань із конкретної дисципліни.
Навчання через служіння
Воно дозволяє студентам поєднати навички і знання, отримані в аудиторії, з конкретними потребами. Навчання через служіння поєднує цілі навчання з громадськими послугами, щоб забезпечити прогресивний досвід навчання, задовольняючи суспільні потреби. Воно вимагає дослідження проблеми або потреби, розробки та реалізації плану дій, що приводить до значних результатів.
Навчання з використанням технологій
Нові навчальні інструменти можуть змінити освіту, полегшуючи нові форми співпраці та урізноманітнюючи інтерактивне навчання. Це може бути використання спеціальних ресурсів і додатків чи віртуальної реальності.

Потрібно переосмислити те, як ми концептуалізуємо відносини між учителем і учнем, і розглядати наших студентів не просто як об'єктів навчання, але як партнерів, співробітників та як джерело свіжих поглядів.
Стаття в рамках проєкту "Зміцнення викладацької майстерності в Україні", що фінансується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt (twitter: https://twitter.com/AuswaertigesAmt). #CivilSocietyCooperation