Life skills education: 10 навичок, що знадобляться у житті

За даними The World Economic Forum, у 2021 році неактуальними будуть понад третина навичок, які приносили успіх ще у 2016. А 65 % дітей, які сьогодні відвідують початкову школу, у майбутньому працюватимуть за професіями, яких поки навіть не існує. Ми живемо у світі постійних змін, до життя у яких освіта не здатна нас підготувати.
Чи здатна?
У 1999 році Всесвітня організація охорони здоров'я започаткувала новий напрям в освіті: life skills education, тобто навчання життєвим навичкам — «здібностям до адаптивної і позитивної поведінки, що дають змогу людям ефективно справлятися з вимогами і викликами щоденного життя». На думку експертів зі Всесвітньої організації охорони здоров'я, а пізніше і UNICEF, life skills допомагають взаємодіяти одне з одним, управляти своїми емоційними станами і приймати рішення на користь активного, безпечного та продуктивного життя.


Десять навичок, що знадобляться у житті (спойлер: не тільки вашим студентам)
1
Прийняття рішень
— здатність оцінити наслідки різних варіантів рішень та обрати найкращу з альтернатив.
2
Вирішення проблем
— навичка для подолання комплексних викликів, особливо тих, з якими досі не стикалися, в умовах невизначеності.
3
Креативне мислення
— уміння створити незвичні або доцільні ідеї для певної теми чи ситуації. Сприяє як прийняттю рішень, так і вирішенню проблем, адже допомагає досліджувати наявні альтернативи та різні наслідки дій чи бездіяльності.
4
Критичне мислення
— здатність використовувати логіку для визначення сильних і слабких сторін альтернативних рішень. Допомагає об'єктивно аналізувати інформацію та досвід.
5
Ефективна комунікація
— навичка виражати думки (як усно, так і невербально) у спосіб, що відповідає культурі та ситуації. Це здатність висловлювати думки та бажання, а також потреби та страхи. Наприклад, попросити поради чи допомоги, коли потрібно.


6
Навички міжособистісних стосунків
допомагають позитивно взаємодіяти з людьми навколо. Наприклад, підтримувати хороші відносини з членами сім'ї, які є важливим джерелом соціальної підтримки. Або розвивати дружні стосунки, що має велике значення для нашого психічного та соціального добробуту.
7
Самоусвідомлення


— це розуміння себе, свого характеру, сильних і слабких сторін, бажань і смаків. Допомагає усвідомлювати свої відчуття, що є фундаментом для розуміння інших — і, відповідно, емпатії та якісної міжособистісної комунікації.
8
Емпатія
— це здатність уявити, яким життя є для іншого, зокрема й у ситуації, з якою не стикалися. Емпатія допомагає розуміти і приймати людей, навіть якщо вони відрізняються від нас. Це може покращити соціальну взаємодію, наприклад, у середовищах з етнічною і культурною різноманітністю.


9
Управління емоціями
передбачає визнання емоцій (своїх та інших людей), усвідомлення, як вони впливають на поведінку, а також здатність переживати їх належним чином.
10
Управління стресом
— уміння визначити джерела стресу, усвідомити їхній вплив і визначити дії, необхідні для нормалізації його рівня.
Цим десяти навичкам можна навчити. Наприклад, уміння вирішувати проблеми можна розкласти на конкретні кроки:
  1. визначити завдання;
  2. продумати різні способи вирішення проблеми;
  3. оцінити переваги та недоліки кожного;
  4. обрати рішення, що найбільше відповідає ситуації, і спланувати його реалізацію.
Як застосовувати креативність в освіті дізнайтеся 16-19 жовтня на Креативному Кампусі.
Віра Іванова