Як зробити університет майбутнього в глобальному цифровому середовищі: загальний концепт для освітніх програм

Що має стати основою якісної освіти, які фактори впливають на освітню програму та який підхід до навчання найефективніший? Розповідає Світлана Кузнецова, професор НАУКМА, екс-проректор з навчально-методичної роботи Університету банківської справи.
Для чого нам зміни в університеті?
Що таке університет майбутнього? Для цього, перш за все, треба розуміти, де буде університет не тільки через 5, а й через 20 років. Зараз у нас є онлайн-платформи, стенфордські та оксфордські онлайн-курси. Чи зможемо ми конкурувати з ними, чи потрібно це робити і чи будуть університети загалом у майбутньому?
Для того, щоби існувати та розвиватись, потрібно забезпечити якість освітнього процесу. Як?
Кожен ЗВО однозначно повинен бути унікальним, але він повинен розуміти глобальне середовище, в якому розвивається суспільство і яким воно буде у майбутньому.

Тому наріжним каменем якості в Університеті банківської справи ми взяли освітню програму.

Освітня програма – це кістяк якості, навколо якого рухається все в університеті.

Якщо її взяти за основу, то все інше вбудовується у процес.
Що впливає на освітню програму:
геополітичні та соціально-економічні тренди,
інформаційні технології,
демографічні зміни,
бізнес-оточення.
Наприклад, скільки людей зараз користується смартфоном? 86-87% в розвинутих економіках і принаймні 64% в тих, які розвиваються.

А скільки людей користуються соціальними мережами? 53-62% в залежності від рівня економічного розвитку країн. Це реальність, яку треба сприймати. При цьому освіта є другою за рівнем впливу на користувачів інтернету.

Те, що ви розповідаєте студентам, вони одразу можуть перевірити. Розповідь – це був спосіб передачі знань, коли не було іншого формату.

Сьогодні не проблема знайти інформацію в мережі – проблема зробити її знаннями. Але скільки б людина не дивилася в інтернеті – спілкування ніхто не замінить. У нас твориться глобальне цифрове середовище, але це не означає, що всі та все перейде у віртуальний світ.
Як побудувати освітню програму
Для запуску будь-якої освітньої програми слід мати певну технологію.

Насамперед, для того, щоб запустити чи переформатувати програму, треба визначити, які є тренди в цілому: в професії, які потреби професійних організацій, які перспективи розвитку бізнес-середовища, інформаційних технологій і цивілізації в цілому.
Освітня програма не представляє окрему кафедру. Вона представляє університет.
Важливо: освітня програма не представляє окрему кафедру. Вона представляє університет. І якщо ви проаналізуєте, чи може освітня програма бути успішною, коли вона сама по собі? Відповідь буде - ні.

Імідж університету завжди впливає на вибір абітурієнтів. Відповідно, важливо на наступному етапі сформувати профіль інституції.

Треба визначити, як ми хочемо себе ідентифікувати в освітньому і бізнес-середовищі, і, відповідно, як ми бачимо профіль випускника нашого університету. Прикладом може бути випускник Києво-Могилянської академії. На основі цих профілів будується та структурується конкретна освітня програма.
Слід відійти від підходу, коли роздільно розглядаємо частини будь-якої системи за окремими освітніми компонентами.
Тепер ДВНЗ "Університет банківської справи" використовує еволюційне зростання - інформація (знання) розкриваються всебічно за рівнями (A, B, C). Такий рівневий підхід часто застосовують для вивчення іноземної мови.

Тобто студенти вивчають систему поетапно заглиблюючись в розуміння системи (elementary, pre-intermediate, intermediate, advanced), а не спершу одну її частину, а потім іншу.

Також потрібно постійно змінювати освітній контент, вдосконалюючи його через міждисциплінарний розгляд та інтеграцію компетентностей.

Чому це важливо?

Наприклад, поширеною практикою є, коли одна дисципліна покриває 1 компетентність та 1 результат навчання. Ще дві – в іншій. Це більш кількісний підхід. Але це трохи нелогічно. Ідея полягає в тому, що будь-яка компетентність і результат навчання в нас покривався багатьма дисциплінами поступово, як то комунікація та прийняття рішень.Як структурувати освітню програму?
Коли розробляються освітні програми, то фокус робиться на професійних компетентностях для кожної професії, які сформовані в міжнародному середовищі, наприклад HR банків.

Загальними принципами для всіх освітніх програм в ДВНЗ "УБС" стали:
Програми структуровано за трьома блоками
Є загальний блок, який формує soft skills та профіль нашого випускника. Він є обов'язковий для всіх. Неважливо, на якій ти спеціальності. Другий – професійна підготовка - загальний для галузі знань. І третій – спеціальна фахова підготовка.
Запроваджено «принцип Lego»
Мобільність та гнучкість освітніх програм можна досягти за умови співрозмірності освітніх компонентів, індивідуальних освітніх траєкторій, освітнього середовища, термінів та формату навчання.Тому бажано прийняти рішення – всі дисципліни мають складати 6 або 12 кредитів, тоді дисципліна буде тривати один або два семестри. Без винятку.

Навчальний семестр – 15 тижнів, кожна дисципліна – 6 кредитів. Один раз в тиждень – лекція, і ще один раз – практичні чи семінарські заняття. Тепер всі компоненти програм стали співрозмірними. Тому їх легко заміняти, забезпечувати вибірковість дисциплін та порівнювати між собою. Якщо в нас по 6 кредитів кожна дисципліна, то завдяки цьому ми можемо варіювати вибіркові дисципліни.

Це зменшує також методичне навантаження по робочих програмах. Прибираються втрати часу на "входження" у дисципліну та "вихід з неї" для студентів та викладачів, і це дозволяє спрямувати зусилля саме на якість підготовки.
Step-by-step сертифікація
Ще одна складова ефективності навчання - просування можливості сертифікації для освітніх компонент, модулів та освітніх програм в цілому в професійних організаціях . Так, в інтернеті є багато можливостей для індивідуальної роботи. Наприклад, онлайн-курси, бізнес-кейси міжнародних гравців на ринку праці. Це інструмент для професійного зростання студента, який можна використовувати як вид індивідуальної роботи за дисципліною.

Ще один варіант – сертифікація модулів. Наприклад, після проходження модулю студенту видають сертифікат університету, можливо, разом з професійною організацією. Для цього при розробці програми, треба співпрацювати з професійними організаціями.

Цей підхід дає можливість без проблем запустити дуальну освіту
Стаття створена в рамках проекту "Зміцнення викладання та навчання в українських університетах" фінансується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt (twitter: https://twitter.com/AuswaertigesAmt).