Як підготуватися до початку курсу

Закінчилась серія тренінгів підвищення педагогічної майстерності для викладачів переміщених ЗВО.
Через великий інтерес до теми тренінгу та захоплені відгуки учасників, ми вирішили поділитись
основними теоріями та ідеями з широкою спільнотою викладачів. Адже наша сила – в обміні
досвідом та думками.
На початку важливо згадати, що тренінг був розроблений на основі першого модулю програми професійного розвитку викладачів Саксонського центру навчання та викладання у вищій школі в м. Лейпциг в Німеччині.
Основна мета тренінгу – дати викладачам-учасникам можливість отримати усвідомлений досвід на кожному з кроків створення курсу:
1
Аналіз навчального середовища
2
Пропрацювання цілей та очікуваних результатів
3
Вибір методів оцінювання
4
Вибір тем
5
Планування курсу
6
Планування окремих занять
7
Уточнення методів навчання
8
Підбір матеріалів
Аналіз навчального середовища
Що ви відчуваєте, коли починаєте підготовку нового курсу? Натхнення? Цікавість? Тривогу? Роздратування? Нудьгу? І природньо виникає питання: як зробити курс цікавим, корисним для студентів і для себе і не вигоріти в процесі? Як і будь-яке дослідження, підготовку свого курсу слід починати з аналізу поточного стану речей. Що ми маємо, чого не маємо, на що можемо вплинути, а на що ні.

Які ж фактори варто враховувати? Існують різні підходи та моделі. Найпростіші включають три ключові елементи: викладач, студент та зміст курсу, втім досвід підказує, що цього замало. Є більш складні моделі, як наприклад «Дидактичний мобіль» німецького дослідника Кнолла, що включає дев'ять елементів, але таку модель дуже важко застосувати на практиці, тому що врахувати взаємозалежність та взаємо вплив такої кількості факторів практично неможливо.

Тренер Саксонського центру навчання та викладання у вищій школі, Карола Кункель пропонує свою модель для аналізу – «П'ятикутник навчального середовища». В центрі моделі навчальний процес, іншими словами те, що відбувається в аудиторії, а навколо п'ять ключових факторів, які цей процес визначають: студенти, викладач, фізичне оточення, навчальний заклад та суспільство.

Студенти. Що ми про них знаємо чи можемо спрогнозувати з високою долею ймовірності? І головне – чого ми не знаємо? З якою метою вони прийшли на курс зокрема і на спеціальність взагалі? Що їх цікавить? У кожного з них свій досвід, попередня підготовка, здібності, характер, фізичний та емоційний стан, сімейні обставини. Чим більше ми знатимемо про тих, хто прийде в нашу аудиторію, тим краще ми будемо готові до питань та непорозумінь, які виникатимуть.

Викладач, тобто ми самі. Це, в першу чергу, наша мотивація та цілі. Чи запитували ви себе «А які цілі я ставлю собі на цей курс?». Наприклад, спробувати нову форму роботи, або попрацювати над своїм голосом. Крім того, на навчальний процес впливає, що ми знаємо і чого не знаємо, наша компетентність. Чи ми вперше викладаємо цей курс, чи вдесяте, наш темперамент та характер. Наш фізичний на емоційний стан.

Фізичне оточення. Це фізичні умови, в яких проходитиме навчання. Перш, ніж планувати курс, було б добре подивитися на аудиторну кімнату. Вона велика, чи мала? Чи достатньо буде місця, щоб пересаджувати студентів для робото в малих групах під час заняття? Чи рухаються столи та стільці? Якщо так, то як їх найкраще розставити? Кімната тепла чи холодна, світла чи темна? Що можна зробити, щоб покращити освітлення? Чи є в аудиторії дошка, проектор, інше обладнання? Іноді ми можемо попросити необхідне обладнання, але якщо ні, то як ми маємо це врахувати в своєму курсі? Не менш важливим фактором є час. Ваші пари проходитимуть рано вранці, після обіду чи пізно ввечері? Від цього буде залежати, чи ваші студенти будуть сонними, голодними чи стомленими і це теж вливатиме на процес навчання. Крім того, добре було б врахувати, які теми ви розглядатимете взимку, а які можна залишити на теплу пору року, коли студентам важче зосередитись.

Навчальний заклад. Ми не можемо викладати поза контекстом навчальної установи. Як наш курс вписується в освітню програму? Які дисципліни студенти вивчають до, під час та після нашого курсу? Які формальні та неформальні стандарти прийняті у нашому закладі, наприклад, щодо комунікації зі студентами? Хто приймає рішення і які питання знаходяться в зоні вашої відповідальності?

Суспільство. Сюди можемо віднести такі тренди як глобалізація та диджіталізація, появу нових професій і вимог ринку праці. Норми та уявлення суспільства щодо ролі та компентності викладача і студента, очікування щодо методів та форм навчання. Наприклад, це може бути питання мови викладання.

Ця модель, насправді має форму не лише п'ятикутника, але й зірки, бо всі п'ять факторів взаємопов'язані і впливають одне на одного. Іноді цей вплив яскраво виражений, наприклад, затишна зручна аудиторія покращує настрій викладача, або поява нових технологій в суспільстві впливає на те, як студенти сприймають інформацію. Але з іншого боку, ми знаємо багато прикладів, коли студенти впливали на суспільство.

Для початку, спробуйте обрати один з факторів і подивитись, що вам вже відомо, що ви можете припустити, і якої інформації вам не вистачає. Як ви можете врахувати цю інформацію в підготовці до курсу?

І головне – пам'ятайте, що всі п'ять факторі впливають на те, що відбувається в аудиторії. Ми, викладачі, є важливою, незамінною частиною процесу, але є й інші фактори, які зумовлюють ефективність навчання. Ми можемо врахувати існування цих факторів, але контролювати їх повністю практично неможливо. Сподіваємось, що усвідомлення цього допоможе знизити стрес під час роботи.
©
Karola Kunkel, 2019 // © Карола Кункель, 2019
Цей матеріал є авторським, всі права на нього захищені. Стаття написана з дозволу авторки моделі «П'ятикутник навчального середовища» за фінансової підтримки Міністерства Закордонних справ Німеччини

Ольга Бершадська. За матеріалами тренінгів підвищення педагогічної майстерності для викладачів переміщених ЗВО

Матеріал підготовлено в рамках реалізації проекту "Зміцненя викладання та навчання в українських університетах", що фінансується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt: facebook - https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt/, twitter: https://twitter.com/AuswaertigesAmt.