16 ініціатив, що розвивають університети, 39 оновлених курсів та 104 учасники

Підводимо підсумки проекту "Зміцнення викладання та навчання в українських університетах"
Проект "Зміцнення навчання та викладання в українських університетах" розпочався в червні і закінчився в грудні 2019 року. Проект реалізували Катрін Франке з Саксонського центру викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу (Німеччина) та Наталя Старинська з ГО «Вище» у м. Києві та був профінансований Міністерством закордонних справ Німеччини.

Проект складався з двох частин: 1. Стратегічного практикуму для керівництва ЗВО та 2. Трьох Тренінгів з викладацької майстерності для викладачів східних та переміщених ЗВО.
Катрін Франке (зліва) та Наталя Старинська (зправа)
1
Підсумки Стратегічного практикуму для керівництва ЗВО
Стратегічний практикум перш за все, це два дводенних тренінги, спрямовані на підвищення кваліфікації керівництва університетів України. Його мета була надати необхідні навички для керівництва, потрібні для того, щоб успішно розвивати сучасний університет, як-от: управління проектами, комунікація, залучення стейкхолдерів, побудова бачення проекту, яка об'єднує, тощо.

Крім того, не менш важливою метою був обмін досвідом між учасниками, а також між учасниками та спікерами Практикуму.

Тренер Практикуму Ангела Вайскоппель вдало організувала спільний та безпечний простір, де учасники могли обмінятись ідеями, подискутувати, дізнатись щось нове та подумати як застосувати нові підходи до свого проекту.

Спікерами Стратегічного практикуму були:
 • Андрій Бутенко, заступник голови Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України,
 • Світлана Кузнецова, професор кафедри фінансів НаУКМА та колишній проректор Університету банківської справи,
 • Наталя Старинська, ГО "Вище",
 • Катрін Франке, Лейпцизький центр навчання та викладання,
 • Віктор Волошин, ректор університету IT-Step,
 • Аліна Синицька, керівник Центру навчальних та інноваційних технологій УКУ,
 • Аліна Піддубна, тренер з управління проектами та управління змінами.
Стратегічний практикум в цифрах
16 з 78 університетів
На момент завершення реєстрації, на участь в практикумі подалось 78 університетів України. В результаті непростого ранжування та вибору, було відібрано 16 університетів для участі в проекті, по два учасники від кожного університету.
2 тренінги в двох містах
Стратегічний практикум - це два дводенних тренінги + самостійна робота учасників над власними проектами. Перший тренінг відбувся 10-11 жовтня 2019 року у Києві у Національному університеті "Києво-Могилянська академія", другий 16-17 грудня 2019 року у Львові, в університеті "IT-Step". Ми дякуємо обом університетам, що надали приміщення та допомогли з організацією тренінгів.
39 учасників, 16 проектів
Стратегічний практикум був спрямований на те, щоб невеличкі команди від кожного університету пропрацювали, переосмислили та вдосконалили проекти з покращення якості освіти в своїх університетах.
Учасники Стратегічного практикуму
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Представлений проектом «Забезпечення якості освіти в пілотних інститутах університету».

Команда проекту:
Максим Карпаш, проректор з науково-педагогічної роботи
Олег Мандрик, перший проректор

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000021-19
Національний університет «Львівська політехніка»
Представлений проектом «Вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітніх послуг та управлінських процесів щодо підтримки студентів у Національному університеті «Львівська політехніка».

Команда проекту:
Олег Давидчак, проректор з науково-педагогічної роботи
Роман Шуляр, Радник ректора з питань організації та проведення прийому на навчання

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000022-19
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Представлений проектом «Відділ розвитку викладачів».

Команда проекту:
Сергій Гаркуша, декан факультету фізичного виховання
Олена Воєділова, доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000023-19


Національний університет «Острозька академія»
Представлений проектом «Територія випереджувального інноваційного розвитку (освітній кластер)».

Команда проекту:
Дмитро Шевчук, проректор з науково-педагогічної роботи
Віталій Максимчук, заступник декана гуманітарного факультету з якості освіти

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Представлений проектом «Дуальна форма здобуття освіти в системі підготовки майбутніх вчителів».

Команда проекту:
Роман Вернидуб, проректор з навчально-методичної роботи
Оксана Требенко, доцент кафедри вищої математики, заступник декана з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних зв'язків фізико-математичного факультету

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000024-19
Державний університет «Житомирська політехніка»
Представлений проектом «Реалізація дуальної форми здобуття освіти і розвиток компетентнісно орієнтованого навчання».

Команда проекту:
Оксана Олійник, перший проректор
Юлія Богоявленська, керівник центру розвитку професійної кар'єри, координатор академічного бізнес-інкубатору

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000025-19


Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Представлений проектом «Впровадження інноваційної системи TQM (загальної системи якості управління навчальним процесом) в університеті».

Команда проекту:
Валентина Якубів, проректор з наукової роботи
Руслан Запухляк, проректор з науково-педагогічної роботи
Сумський національний аграрний університет
Представлений проектом «Створення тренінгового центру «Навчання, що йде від мислення та серця заради успіху та щастя».

Команда проекту:
Наталія Строченко, декан факультету економіки та менеджменту
Надія Пилипенко, доцент кафедри економіки та підприємництва


Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000027-19
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Представлений проектом «Розвиток професійної мотивації студентів».

Команда проекту:
Ярослав Кічук, ректор
Віктор Дроздов, начальник навчально-методичного відділу ІДГУ
Наталя Свищ, фахівець з питань ліцензування та акредитації

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000028-19

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
Представлений проектом «Центр експертизи у гірничо-металургійній галузі».

Команда проекту:
Сергій Гушко, перший заступник директора з науково-педагогічної і навчальної роботи
Катерина Слюсаренко, завідувач кафедри міжнародної економіки

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000029-19

Донецький національний університет імені Василя Стуса
Представлений проектом «Сертифікатна освітня програма для викладачів «Teaching Art».

Команда проекту:
Тетяна Нагорняк, перший проректор
Вікторія Копельчук, в.о. Навчально-практичного центру кар'єри та професійного зростання
Світлана Медецька, методист Освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку
Оксана Мельник,

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000030-19
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
Представлений проектом «Студентське тьюторство у системі забезпечення якості освіти».

Команда проекту:
Наталія Іщенко, проректор
Світлана Кузьміна, директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики
Олена Попова, в.о. завідувача кафедри слов'янської філології та журналістики

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000031-19


Університет імені Альфреда Нобеля
Представлений проектом «Створення тренінг-центру розвитку педагогічної майстерності».

Команда проекту:
Маріанна Онищенко, начальник департаменту дидактики
Тетяна Коробейнікова, фахівець з ліцензування та акредитації

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000032-19

Вінницький національний технічний університет
Представлений проектом «Розробка та реалізація програм підвищення педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників університету».

Команда проекту:
Олександр Васілевський, перший проректор з науково-педагогічної роботи
Олена Слободянюк, провідний фахівець із забезпечення зв'язку з органами студентського самоврядування та профкому

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000033-19
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Представлений проектом «Навчай і навчайся».

Команда проекту:
Андрій Поручинський, декан медико-біологічного факультету
Алевтина Моренко, завідувач кафедри фізіології людини і тварин
Олена Дмитроца, заступник декана з навчальної роботи

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000034-19
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Представлений проектом «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Команда проекту:
Валерія Холявко, в.о. проректора з навчальної роботи
Андрій Пащенко, секретар Студентської ради
Роман Лисенко, студент

Команді виданий сертифікат
на 60 годин (2 кредити ЄКТС)
АТ № 42080020/000035-19

Постери проектів учасників Стратегічного практикуму
2
Тренінги з викладацької майстерності
В рамках проекту було організовано та проведено три чотириденні тренінги з викладацької майстерності. Ідея була в тому, щоб допомогти викладачам східних та переміщених університетів розвинути навички викладання та залучення студентів, тим самим сприяти покращенню якості освіти в східних регіонах України та в переміщених ЗВО.

В рамках проекту було проведено три тренінги:

30 вересня - 03 жовтня 2019 року у місті Маріуполь, на базі Маріупольського державного університету.

29 жовтня - 1 листопада 2019 року у місті Кривий Ріг, на базі Криворізького державного педагогічного університету.

3 - 6 грудня 2019 року у місті Вінниця, на базі Донецького національного університету ім. В.Стуса.

Тренінги розробили і провели тренери проекту Карола Кункель та Ольга Бершадська. Ми дякуємо всім, хто допоміг нам в організації та проведенні тренінгів в приймаючих університетах:
 • Костянтину Васильовичу Балабанову, ректору Маріупольського державного університету,
 • Ірині Петровій, проректору з науково-педагогічної роботи Маріупольського державного університету,
 • Віті Гаманюк, проректору з наукової роботи Криворізького державного педагогічного університету,
 • Юлії Пачос, керівниці Освітньо-практичного центру Донецького національного університету ім. В.Стуса
 • Світлані Медецькій, методисту Освітньо-практичного центру Донецького національного університету ім. В.Стуса
Тренінги з викладацької майстерності в цифрах
65 учасників зі 150 реєстрацій
На момент завершення реєстрації, на участь в трьох тренінгах подалось 150 викладачів з різних куточків України. В результаті непростого ранжування та вибору, було відібрано 75 учасників для участі в тренінгах, по 25 в кожен тренінг. З них 65 змогли взяти участь в проекті.
32 учасники (50%) з переміщених університетів
Мета тренінгів була допомогти викладачам східних та переміщених університетів. Ми радіємо, що серед учасників майже 50% були викладачі з переміщених ЗВО - адже це університети, яким потрібна особлива увага.
39 звітів про впровадження нових підходів
Більше половини учасників спробували нові підходи в своїй практиці та поділились новими знаннями з іншими викладачами зі своїх ЗВО.
Проект вплинув на 900+ студентів та 390+ викладачів
Більш ніж 900 студентів були залучені у навчання із застосуванням нових методів, а 390+ викладачів дізнались про нові підходи до викладання з тренінгів та заходів від наших учасників!
Учасники тренінгів з викладацької майстерності
Які надіслали звіт про впровадження нових методик та отримали сертифікат
Тренінг в Маріуполі, 30.09-3.10.2019

Юлія Кажан, завідувач кафедри німецької та французької філології, Маріупольський державний університет

Євген Український, старший викладач, Приазовський державний технічний університет

Ірина Вялкова, доцент, Маріупольський державний університет

Наталія Цибуляк, доцент кафедри прикладної психології та логопедії, Бердянський державний педагогічний університет

Оксана Ташкінова, завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи, доцент, Приазовський державний технічний університет

Зоя Шерман, викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій, Донецький національний медичний університет

Ірина Калініна (Реутова), доцент, Приазовський державний технічний університет

Людмила Пономарьова, доцент кафедри української мови та слов'янської філології, голова комісії з оцінки якості педагогічної майстерності, Приазовський державний технічний університет

Світлана Поднебінна, доцент, Приазовський державний технічний університет

Наталія Подлужна, завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування, Донецький національний технічний університет

Олена Кіріцева, асистент, Приазовський державний технiчний унiверситет

Юлія Коробка, доцент, Маріупольський державний університет

Греб Марія, професор-завідувач кафедри української мови та славістики, Бердянський державний педагогічний університет

Неллі Гайдук, доцент кафедри слов'янської філології та перекладу, Маріупольський державний університет

Оксана Даниленко, старший викладач, Маріупольський державний університет

Юлія Чабак, доцент, Приазовський державний технiчний унiверситет

Степан Янковський, доцент, Маріупольський державний університет

Тренінг в Кривому Розі, 29.10-01.11.2019

Валерій Янковський, Асистент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Галина Євсєєва, завідувач кафедри, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Галина Уткіна, доцент, Донецький юридичний інститут МВС України

Олена Ткаченко, доцент, Криворізький державний педагогічний університет

Галина Мухіна, доцент, Донецький юридичний інститут МВС України

Людмила Лисогор, старший викладач кафедри початкової освіти, Криворізький державний педагогічний університет

Олена Ковшар, завідуюча кафедрою дошкільної освіти, Криворізький державний педагогічний університет

Юлія Громенко, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, Донецький юридичний інститут МВС України

Юлія Горяйнова, доцент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вікторія Гавяда, керівник секретаріату Комітету з якості академічних стандартів, Університет імені Альфреда Нобеля

Лариса Дзевицька, доцент кафедри іноземних мов, Донецький юридичний інститут МВС України

Тренінг у Вінниці, 03-06.12.2019

Інна Лехкодух, старший викладач кафедри господарського права, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Олена Боєнко, Завідувач кафедри маркетингу, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Віктор Стрельніков, професор кафедри педагогіки та управління освітою, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ганна Середа, Доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ірина Мельник, завідувач кафедри географії, Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Елла Деркач, Доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ольга Дороніна, професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Лілія Мартинець, завідувач кафедри педагогіки та управління освітою, Донецький національний університет імені Василя Стуса

3
Висновки проекту
Проект "Зміцнення навчання та викладання в українських університетах" показав, що для розвитку вищої освіти в Україні важливо працювати з викладацькою майстерністю викладачів та критично необхідно - з керівництвом університетів.

Абсолютна більшість учасників Стратегічного практикуму висловили думку, що таких заходів, де б керівництво могло підвищити свою кваліфікацію та поділитись досвідом, дуже не вистачає. З новим підходом до акредитації дуже важливо, щоб в університетах впроваджувались зміни на всіх рівнях, а як це робити - ніхто не навчає, і доводиться самим набувати досвіду та крокувати по всіх граблях.

Більшість викладачів також були дуже зацікавлені новими підходами до викладання та залучення студентів в новий і креативний спосіб. Хороші, якісні тренінги з викладацької майстерності все ще рідкість в Україні, і така можливість безкоштовно їх пройти була безцінною для багатьох. Дуже багато учасників переосмислили власний стиль викладання і зрозуміли, що прагнуть розвивати надалі.

Ми вдячні всім учасникам, які взяли участь у проекті, а також - всім, хто допомагав з приміщеннями та організацією. І, насамкінець, ми вдячні Міністерству закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt (twitter: https://twitter.com/AuswaertigesAmt), яке профінансувало проект.

#CivilSocietyCooperation